შექმნილია ხელოვნებისთვის
შექმნილია ხელოვნებისთვის
უცნობი ხელოვანის პორტრეტი
უცნობი ხელოვანის პორტრეტი
ხელოვანის პორტრეტი
ხელოვანის პორტრეტი
ვაკეთებთ თქვენთვის
ვაკეთებთ თქვენთვის

ჩვენ შესახებ

ცნობი ხელოვანის პორტრეტი "ჩვენი მიზანია პოპულარიზაცია გავუწიოთ უცნობ ხელოვანებს და საფუძველი ჩავუყაროთ მათ ცნობადობას, რადგან ისინი ქმნიან ჩვენთვის, პუბლიკისთვის... 


ჩვენ შემოგთავაზებთ მათ შესახებ სხვადასხვა სტატიებს, სიუჟეტებს, ვიდეო რგოლებს და შევეცდებით თვალსაჩინოდ წარმოვადგინოთ მათი მოღვაწეობა და შრომა პუბლიკისთვის.